top of page
Forsidebillede.PNG

Hvorfor et fremskudt trivselsberedskab?

Beredskabet skal understøtte og inkludere unge med særlige udfordringer, så de kan gennemføre deres ungdomsuddannelse.

region syddanmark logo .png
ABOUT

Trivselstiltag

I hele projektperioden er der igangsat trivselstiltag som har medvirket til at fastholde unge med udfordringer i uddannelsen.

Her kan du læse hvad deltagerne kan tage med efter projektets afslutning.

Corona epidemi - vidensdeling

Her kan du læse om de mange forskellige tiltag der er foretaget rund omkring på uddannelsesinstitutioner under Corona epidemien og den deraf følgende suspendering af den fysiske undervisning.

Videoer

Se hvordan du kan bruge det pædagogiske værktøj FIF i 7 videoer som giver ideer til at styrke fællesskabet.

Deltagere