Hvorfor et fremskudt trivselsberedskab?

Beredskabet skal understøtte og inkludere unge med særlige udfordringer, så de kan gennemføre deres ungdomsuddannelse.

 

Trivselstiltag

I hele projektperioden er der igangsat trivselstiltag som har medvirket til at fastholde unge med udfordringer i uddannelsen.

Her kan du læse hvad deltagerne kan tage med efter projektets afslutning.

Corona epidemi - vidensdeling

Her kan du læse om de mange forskellige tiltag der er foretaget rund omkring på uddannelsesinstitutioner under Corona epidemien og den deraf følgende suspendering af den fysiske undervisning.

Deltagere

 • Varde Kommune

 • Varde Handelsskole og Handelsgymnasium

 • Esbjerg Kommune

 • Rybners

 • Kolding Kommune

 • IBC Kolding

 • Hansenberg

 • Haderslev Kommune

 • Haderslev Handelsskole

 • EUC Syd Haderslev

 • Sønderborg Kommune

 • Sønderborg Statsskole

 • EUC Syd Sønderborg

 • BC Syd

 • Alssundgymnasiet

 • Fredericia Kommune

 • Middelfart Kommune

 • IBC Fredericia

 • EUC Lillebælt

 • HF&VUC Fredericia

 • Svendborg Kommune

 • Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier

Hvad skal vi i projektet?

# 1  Etablere et trivselsberedskab i alle 6 geografiske områder

•  Definere arbejdsmetoder og beskrive samarbejdsmodel mellem skoler og relevante kommunale afdelinger,                          herunder overlevering fra kommune til skoler og eventuelt retur

•  Udpege/ ansætte trivselsmedarbejdere + netværk bestående af mentorer, studievejledere, kontaktlærere,                              vejledere, praktikvejledere, læsevejledere m.m.

•  Eksternt kontaktnetværk

# 2  Skabe en trivselskultur på skolerne

• PsykInfo kurser til lærere, trivelsemedarbejdere og kommunale samarbejdspartnere

• Trivselskultur som fast dagsorden på teammøder

• Implementering af kursusudbytte i undervisningen

# 3 Individuelle støtteforløb til sårbare unge med henblik på mestring

• Håndholdt overlevering fra kommune til uddannelsesinstitution

• Vejledning / coaching / handlingsplan

• Konkrete handlinger til støtte

• Håndholdt overlevering tilbage til kommune ved frafald

# 4 Gruppeaktiviteter

•De sårbare unge i grupper

•Gruppeaktiviteter til inklusion af de sårbare unge, fx klasseregi

Akuthjælp på din mobil

Har du brug for akut hjælp, kan du via regionens akut hjælp-app finde de akuttilbud, der er tættest på dig.

 

Der er oversigt over åbningstider og psykiatriske akuttilbud. App’en tilbyder dig rutevejledninger ved hjælp af Google Maps.

Hent app’en - sådan gør du

Du kan downloade app’en via App Store eller Google Play:

Hent app’en til din iOS-enhed i App Store: 

 

 

 

 

Hent app’en til din Android-enhed i Google Play: 

De gode historier

Madfællesskab giver venskaber

Udtalelser om NADA - Tony var nervøs for sin eksamen

Erfaring med NADA - juni 2019

Hjemmesiden er designet og udviklet af

Campus Vejle

Grafik

Stormes Grafisk

Projektet gennemføres med tilskud fra

Den Europæiske Socialfond og Region Syddanmark

Kontakt:

Projektleder Lena Marie Skovning

Mobil:

76 13 32 01