top of page
Forsidebillede.PNG

Hvorfor et fremskudt trivselsberedskab?

Beredskabet skal understøtte og inkludere unge med særlige udfordringer, så de kan gennemføre deres ungdomsuddannelse.

region syddanmark logo .png
ABOUT

Trivselstiltag

I hele projektperioden er der igangsat trivselstiltag som har medvirket til at fastholde unge med udfordringer i uddannelsen.

Her kan du læse hvad deltagerne kan tage med efter projektets afslutning.

Corona epidemi - vidensdeling

Her kan du læse om de mange forskellige tiltag der er foretaget rund omkring på uddannelsesinstitutioner under Corona epidemien og den deraf følgende suspendering af den fysiske undervisning.

Videoer

Se hvordan du kan bruge det pædagogiske værktøj FIF i 7 videoer som giver ideer til at styrke fællesskabet.

Deltagere

Regionskort.PNG
Varde
Esbjerg
Sønderborg
Haderslev
Svendborg
Kolding
Middelfart
Fredericia
 • Varde Kommune

 • Varde Handelsskole og Handelsgymnasium

 • Esbjerg Kommune

 • Rybners

 • Varde Kommune

 • Varde Handelsskole og Handelsgymnasium

 • Esbjerg Kommune

 • Rybners​

 • Kolding Kommune

 • IBC Kolding

 • Hansenberg

 • Kolding Kommune

 • IBC Kolding

 • Hansenberg

 • Haderslev Kommune

 • Haderslev Handelsskole

 • EUC Syd Haderslev

 • Haderslev Kommune

 • Haderslev Handelsskole

 • EUC Syd Haderslev

 • Sønderborg Kommune

 • Sønderborg Statsskole

 • EUC Syd Sønderborg

 • BC Syd

 • Alssundgymnasiet

 • Fredericia Kommune

 • Middelfart Kommune

 • IBC Fredericia

 • EUC Lillebælt

 • HF&VUC Fredericia

 • Svendborg Kommune

 • Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier

 • Sønderborg Kommune

 • Sønderborg Statsskole

 • EUC Syd Sønderborg

 • BC Syd

 • Alssundgymnasiet

 • Fredericia Kommune

 • Middelfart Kommune

 • IBC Fredericia

 • EUC Lillebælt

 • HF&VUC Fredericia

 • Svendborg Kommune

 • Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier

Hvad skal vi i projektet?

# 1  Etablere et trivselsberedskab i alle 6 geografiske områder

•  Definere arbejdsmetoder og beskrive samarbejdsmodel mellem skoler og relevante kommunale afdelinger,                          herunder overlevering fra kommune til skoler og eventuelt retur

•  Udpege/ ansætte trivselsmedarbejdere + netværk bestående af mentorer, studievejledere, kontaktlærere,                              vejledere, praktikvejledere, læsevejledere m.m.

•  Eksternt kontaktnetværk

# 2  Skabe en trivselskultur på skolerne

• PsykInfo kurser til lærere, trivelsemedarbejdere og kommunale samarbejdspartnere

• Trivselskultur som fast dagsorden på teammøder

• Implementering af kursusudbytte i undervisningen

# 3 Individuelle støtteforløb til sårbare unge med henblik på mestring

• Håndholdt overlevering fra kommune til uddannelsesinstitution

• Vejledning / coaching / handlingsplan

• Konkrete handlinger til støtte

• Håndholdt overlevering tilbage til kommune ved frafald

# 4 Gruppeaktiviteter

•De sårbare unge i grupper

•Gruppeaktiviteter til inklusion af de sårbare unge, fx klasseregi

Akuthjælp på din mobil

Har du brug for akut hjælp, kan du via regionens akut hjælp-app finde de akuttilbud, der er tættest på dig.

 

Der er oversigt over åbningstider og psykiatriske akuttilbud. App’en tilbyder dig rutevejledninger ved hjælp af Google Maps.

Hent app’en - sådan gør du

Du kan downloade app’en via App Store eller Google Play:

Hent app’en til din iOS-enhed i App Store: 

 

 

 

 

Hent app’en til din Android-enhed i Google Play: 

De gode historier

Madfællesskab giver venskaber

Jeg får noget ud af det ved at være sammen med Charlotte i de her tider.

Udtalelser om NADA - Tony var nervøs for sin eksamen

Tony siger: Jeg kan godt finde ud af matematik, men har ....

Erfaring med NADA - juni 2019

Jeg var meget nervøs for min eksamen. Jeg har oplevet ...

Hjemmesiden er designet og udviklet af

Campus Vejle

Grafik

Stormes Grafisk

Projektet gennemføres med tilskud fra

Den Europæiske Socialfond og Region Syddanmark

Kontakt:

Projektleder Lena Marie Skovning

Mobil:

76 13 32 01

bottom of page