top of page
Skærmbillede 2018-11-05 kl. 13.46.17.png

Trivselstiltag

Trivselstiltag på Rybners

Her en kort beskrivelse af de vigtigste tiltag, der er igangsat i projektperioden, og som evt. kan videreføres efter projektets afslutning.

Først og fremmest her projektet skabt fokus og midler til, at sætte trivsel på klasse og enkelt individ niveau på dagsorden. Der har været en særdeles god sparring og energi i de samlinger, som der har været på tværs af de skolerne som har medvirket.

Ligeledes vil jeg fremhæve de mange gode og relevante emner, og besøg fra ude fra, som har bidraget til masser af inspiration og brugbare redskaber, under de mange samlinger der har været over projektets levetid. 

   

De igangsat i projektperioden

Trivselsudvalg med repræsentanter fra klasserne er blevet dannet for at eleverne skal føle større medansvar og indflydelse. Leder og lærerne er forsøgt inddraget i en travl hverdag. Trivsel målinger i form af spørgeskemaer er foretaget. Gruppe vejledning med et fældes mål for deltagerne er afholdt. Fældes arrangement på tværs af alle hold på adressen er blevet afholdt. Nada er blevet en fast del som et tilbud til alle eleverne. Samt gode vaner med samlinger på multibanen til fodbold.

Hvad kan forsætte?

Af de afprøvede elementer vil de elementer hvor, jeg som vejleder selv har råderet over metodevalg kunne forsætte.

Her er at nævne. Nada. Gruppe vejledning og boldspil i pauserne.

Trivselstiltag på Varde Handelsskole

Trivselsberedskabet fortsætter på Varde Handelsskole med fokus på den generelle trivsel og bibeholder muligheden for at sårbare elever kan få tilknyttet en mentor.

 

Trivselsmedarbejderne/mentorerne fortsætter arbejdet med de individuelle samtaler ligesom der planlægges og afvikles arrangementer indenfor rammerne af den aktuelle Corona situation.

 

Nogle af de aktiviteter der har været afholdt i projektperioden:

  • Individuelle samtaler

  • Walk and talk

 

Klasseaktiviteter:

  • Teambuilding

  • Biograftur

  • Juleafslutning

  • Ryste-sammen aktivitet ved opstart af Gf2 (nye elever) mm.

Øvrige aktiviteter

  • Virksomhedsbesøg i klassen

  • Virksomhedsbesøg ude på virksomheder

  • Virtuelle gruppeaktiviteter

bottom of page