Trivselstiltag

Trivselstiltag på Hansenberg

Trivselsberedskabet fortsætter på Hansenberg med en bevarelse af trivselsmedarbejderens stilling efter projektets afslutning.

 

Medarbejderen fortsætter med individuelle og gruppebaserede støtteforløb, NADA og sociale arrangementer for udsatte, sårbare og frafaldstruede elever, for at øge trivslen specifikt for dem, men også for den brede elevgruppe.

Trivselstiltag på IBC

Trivselsberedskabet fortsætter på IBC i Kolding, og funktionen som trivsels- og fastholdelsesvejleder vil fremover indgå i IBC´s vejlederkorps.

 

Der vil derfor fortsat være både individuelle og gruppebaserede samtaler, NADA og sociale arrangementer med henblik på at øge trivslen og fastholde flere elever. Derudover er trivsel blevet et fast punkt på alle medarbejdermøder og elevrådsmøder, hvilket vi også vil fortsætte med.

Hjemmesiden er designet og udviklet af

Campus Vejle

Grafik

Stormes Grafisk

Projektet gennemføres med tilskud fra

Den Europæiske Socialfond og Region Syddanmark

Kontakt:

Projektleder Lena Marie Skovning

Mobil:

76 13 32 01